IT EN DE FR SK 中国
IT EN FR DE 中国

APLIKÁCIA

Nevyhnutné pre každú oblasť súčasného priemyslu.

Každý výrobok navrhnutý a vyrobený firmou MEVIS si nájde uplatnenie v mnohých odvetviach súčasného priemyslu: automobily, elektrospotrebiče, šport, motocykle/bicykle a v mnohých ďalších oblastiach, kde technologická dokonalosť výrobkov spĺňa najvyššie kritéria pri porovnaní medzinárodnou úrovňou.  V niektorých prípadoch je výrobok ponúkaný firmou MEVIS nevyhnutný detail pre fungovanie mechanizmu, zatiaľ čo v iných prípadoch predstavuje inovačné riešenie pre optimalizáciu mechanizmu a výrazné zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.   Zo spolupráce s vysoko rozvinutými firmami tak vznikajú projekty, kde je uplatnená energia nápadov, najdokonalejšie technológie a radosť z výskumu a experimentovania, smerujúceho k vyhľadaniu konkrétnych riešení, ktoré sú vždy o krok vpred voči trendu v danom odvetví. Konkrétne prípady, uvedené pre každú oblasť, jasne a podrobne dokazujú, ako spoluúčasť firmy MEVIS, ktorá je vždy zladená s reálnymi potrebami zadávateľa, predstavuje vzpruhu pri návrhu výrobku a jeho realizácii inovačnými výrobnými postupmi. Pretože niekedy môžu z malého detailu vzniknúť inovácie, ktoré pretvárajú históriu.