IT EN DE FR SK 中国
DE 中国 FR EN IT

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

V tomto dokumente sú uvedené informácie, potrebné pre zoznámenie sa so zásadami používania cookies, prijatými firmou Mevis Slovakia s.r.o., v pozícii prevádzkovateľa spracúvania.

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zasielané internetovými stránkami navštívenými užívateľom a ktoré sa zaznamenávajú v jeho počítači alebo mobilnom zariadení, aby sa tieto stránky zobrazili pri nasledujúcej návšteve.  Práve vďaka cookies si internetová stránka pamätá úkony a preferencie užívateľa.  
Existujú rôzne typy cookies, v závislosti na ich vlastnostiach a funkciách, a tieto môžu zostať v počítači alebo mobilnom zariadení užívateľa rôzne dlhý čas. Konkrétne môžeme rozlíšiť:

  • cookies relácie: sú automaticky vymazané pri zatvorení prehliadača;
  • pretrvávajúce cookies: pretrvávajú v zariadení užívateľa až po vopred určenú dobu platnosti.

Typy cookies používané internetovou stránkou

Kvôli zlepšeniu prehliadania vo vnútri internetovej stránky používame technické cookies, teda tie, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť internetovej stránky, alebo ktoré sú potrebné pre vykonanie činností, požadovaných užívateľom.
Konkrétne sa používajú nasledovné typy cookies:


Analytické/výkonnostné cookies: umožňujú rozoznať a identifikovať počet návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci po  internetovej stránke pohybujú, keď ju používajú. To nám pomáha zlepšovať spôsob fungovania tejto internetovej  stránky, napríklad môžeme zabezpečiť, aby užívatelia jednoducho našli požadované informácie.

Cookies: _ga | Názov: Google Analytics
Účel: jedná sa o službu internetovej analýzy, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Monitoruje používanie našej internetovej stránky a umožňuje odhadnúť veľkosť našej klientely a spôsob používania našej internetovej stránky.  Niektoré informácie sú zdieľané so spoločnosťou Google. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na Google Analytics na internetovej stránke spoločnosti Google https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Doba uplynutia platnosti: 2 roky

Funkčné cookies: Používajú sa na identifikáciu pri opätovnej návšteve tejto internetovej stránky. To nám umožňuje užívateľsky prispôsobiť náš obsah Vašim potrebám a zvyklostiam, pozdraviť Vás Vašim menom a pamätať si Vaše preferencie (napríklad voľba jazyka alebo regiónu).

Cookies: banner / Názov: Banner
Účel: pripomína užívateľom rozhodnutie zatvoriť pruh s videom
Doba uplynutia platnosti: 30 dní

Cookies: cookies | Názov: cookies
Účel: pripomína užívateľom rozhodnutie zatvoriť pruh cookies
Doba uplynutia platnosti: 30 dní

Táto internetová stránka nepoužíva „profilačné cookies“, teda tie, ktoré sú určené na vytváranie profilov týkajúcich sa užívateľov a používaných pre zasielanie reklamných správ v súlade s preferenciami vyjadrenými samotným užívateľom v rámci prehliadania internetových stránok v sieti; ich používanie vyžaduje preventívny súhlas užívateľa.

kceptovanie a odmietnutie cookies
Ak chcete používať túto internetovú stránku a nevyjadríte súhlas s používaním cookies (alebo a určitými cookies), môžete zablokovať cookies aktiváciou nastavenia na Vašom prehliadači alebo na zariadení, ktoré Vám umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých cookies.  Aj napriek tomu, ak sa používa nastavenie prehliadača pre zablokovanie cookies (vrátane esenciálnych cookies), mohlo by sa stať, že nebude možný prístup na túto internetovú stránku alebo k určitým ponúkaným funkciám.
Pre lepšie oboznámenie sa so správou cookies Vám odporúčame navštíviť internetovú stránku All about Cookies http://www.allaboutcookies.org. Pokyny pre užívateľa ohľadom Vášho prehliadača alebo zariadenia Vám objasnia, ako môžete kontrolovať používanie cookies na Vašom zariadení.

Aktualizácie
Prevádzkovateľ spracúvania bude môcť kedykoľvek zmeniť obsah tohto dokumentu. Prosím kontrolujte pravidelne túto stranu, aby ste boli zoznámení s prípadnými zmenami  

Kontaktujte nás
Ohľadom ďalších informácií o týchto zásadách alebo ohľadom akejkoľvek súvisiacej žiadosti, sa na nás obráťte prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Mevis Slovakia s.r.o.
Ulica Vicenzy 32
931 01 Šamorín, SLOVENSKO
Tel.: +421 31 590.29.11
privacy@mevis.sk