IT EN DE FR SK 中国
IT EN 中国 FR DE

VÝROBKY

Súčiastky, ktoré zaisťujú výnimočnosť

Súčiastky, ktoré predstavujú výnimočnosť Firma MEVIS dne patrí medzi najdôležitejších výrobcov vysoko presných a kvalitných kovových výrobkov: pružín, mikropružín, cievok, súčiastok z ohýbaného drôtu, vysekávaných a lisovaných súčiastok, tiahel, držiakov, kontaktov, montovaných komponentov a krúžkov. A to všetko patrí k srdcu mechanickej inteligencie, ktorá hýbe svetom. S pätnástimi rôznorodými výrobnými strediskami, vybavenými najmodernejšími technológiami, rozdelených do siedmych špecializovaných výrobných jednotiek, sa firma MEVIS ponúka ako vplyvný a spoľahlivý vzťažný bod pre najrozvinutejšie a najznámejšie priemyselné subjekty, v rôznych oblastiach aplikácií a vývoja. Každý výrobok, navrhnutý a vyrobený firmou MEVIS, vzniká z ideálnej syntézy intuície, know-how, flexibility a výrazného tlaku na inováciu. So zákazníkom a pre zákazníka firma zhromažďuje poznatky, ktoré predstihujú trh a pretvára ich na vynikajúce odpovede, vďaka výrobnému procesu, zameranému na jediný veľký cieľ: zaručiť rýchlosť, presnosť a flexibilitu pri realizácii projektov, ktoré sa stávajú konkurencieschopnými technickými riešeniami, konkrétnymi výsledkami, dôležitými krokmi dopredu vo vývoji kvality života.